Perfect-Dent Przychodnia Stomatologiczna

Perfect-Dent Przychodnia Stomatologiczna

Regeneracja kostna

Głównym celem stomatologii XXI wieku jest zachowanie zębów do niedawna kwalifikowanych wyłącznie do usunięcia oraz w pełni estetyczna i funkcjonalna odbudowa zębów już utraconych.

Perfect-Dent Przychodnia Stomatologiczna

Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu metod Sterowanej Regeneracji Tkanek (GTR) i Sterowanej Regeneracji Kości (GBR).

Użycie odpowiednich materiałów pozwala wzmocnić już rozchwiane zęby, powoduje szybką i niepowikłaną regenerację tkanki kostnej oraz pozwala poprawiać anatomię wyrostków zębodołowych. Specyficzne właściwości tych materiałów są szczególnie cenne w przypadkach planowanej odbudowy protetycznej przy wykorzystaniu implantów. Do zabiegów regeneracji w Perfect – Dent materiały szwajcarskiej firmy Geistlich

  • Bio-Oss® jest naturalnym materiałem zastępczym pochodzącym z tkanki kostnej. W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób lub wywołać reakcje alergiczne. Naturalna charakterystyka struktury mineralnej pozostaje mimo to nie zmieniona.
  • Membrana kolagenowa Bio-Gide® składa się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych. Wspomagają one gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej.

Lateralizacja nerwu zębodołowego

Zabieg chirurgiczny polegający na wypreparowaniu z kości żuchwy nerwu zębodołowego i przesunięciu jego przebiegu , pozwala on na umieszczenie implantów w żuchwie której wyrostek kostny uległ zanikowi na skutek wczesnego usunięcia zębów.

Przeszczepy bloczków kostnych autogennych

Bloczki kostne pobierane są za pomocą piły piezo z okolicy bródki lub okolicy zatrzonowcowej i następnie przeszczepiane w miejsce biorcze gdzie planowany jest implant , zabieg ten służy powiększeniu wyrostka kostnego.

Wskazania do zastosowania bio-materiałów

Choroby przyzębia

W celu zachowania istniejącego uzębienia, które utraciło swoje stabilne zakotwiczenie na skutek toczącego się procesu zapalnego w obrębie przyzębia (bakteryjna płytka nazębna).

Usuwanie zmian przywierzchołkowych

W celu odbudowy zniszczonej kości po przeprowadzonej resekcji korzenia zęba lub usunięciu torbieli.

Ekstrakcje (usuwanie zębów)

W celu uzupełnienia ubytków kości po ekstrakcjach zębów.

Implantacja

Implant jest wszczepiony w miejsce brakującego zęba. Zdarza się, że ilość własnej kości pacjenta bywa niewystarczająca, aby wprowadzić wszczep. Wówczas w celu wzmocnienia i zwiększenia objętości kości stosujemy biomateriały.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Jest to zabieg, polegający na uzupełnieniu kości w odcinku bocznym szczęki, który umożliwia następnie wszczepienie implantów w tej okolicy.