Perfect-Dent Przychodnia Stomatologiczna

Perfect-Dent Przychodnia Stomatologiczna

Gwarancja

Na świadczone usługi stomatologiczne w Perfect – Dent Pacjenci otrzymują gwarancję według następujących zasad:

  • wypełnienia kompozytowe – 1 rok
  • mosty, korony, wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe, protezy szkieletowe (z wyłączeniem zużywalnych elementów retencyjnych oraz elementów akrylowych) – 3 lata
  • sztywne szyny periodontologiczne i relaksacyjne, protezy akrylowe – 1 rok
  • leczenie implantologiczne – 3 lata (gwarancja obejmuje wady materiałowe bez kosztów zabiegów leczniczych w zakresie kości i tkanek miękkich. Zabiegi te mogą być konieczne do przeprowadzenia ze względu na nieprzewidywalną reakcję organizmu na szczep i następowe jego obciążenie )

W/w gwarancja uzyskuje ważność od momentu zakończenia realizacji planu leczenia oraz przy regularnych wizytach kontrolnych (co 6 miesięcy), podczas których wykonywane są zabiegi oczyszczania z kamienia i osadu oraz fluoryzacja zębów. Lekarz dokonuje przeglądu. Warunki gwarancji mogą być ograniczone w sytuacji bardzo złego stanu higieny jamy ustnej Pacjenta wynikającego z świadomego zaniedbania i nie stosowania się do zaleceń higienicznych lekarza prowadzącego. Gwarancja nie obejmuje:

  • leczenia endodontycznego (kanałowego)
  • tymczasowych wypełnień i tymczasowych prac protetycznych
  • uszkodzeń rekonstrukcji protetycznych na skutek ich niewłaściwego użytkowania, nie leczonych dysfunkcji (chorób) stawów skroniowo-żuchwowych, chorób systemowych takich jak cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stanów po leczeniu radio- lub chemioterapią oraz korekt wykonywanych poza Pefrect–Dent.