Perfect-Dent Przychodnia Stomatologiczna

Perfect-Dent Przychodnia Stomatologiczna

Endodoncja

Endoncja - Perfect-Dent

Leczenie kanałowe konieczne jest w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia miazgi zębowej. Dobrze przeleczony endodontycznie ząb może posłużyć Państwu przez długie lata. Wykonujemy leczenie kanałowe pod mikroskopem. Bardzo ważny jest dokładny pomiar długości kanału możliwy dzięki użyciu endometru (elektroniczny pomiar długości kanału) oraz dzięki użyciu radiowizjografii (komputerowe zdjęcia RVG)

Endoncja - Perfect-Dent

Wykorzystanie mikroskopu pozwala na wyjątkowo dokładne oczyszczenie kanałów korzeniowych z bakterii. Możliwe jest również skuteczne odnalezienie wszystkich dodatkowych kanałów, wyczyszczenie niedrożnych kanałów lub mocno zakrzywionych. Po tak przygotowanym kanale korzeniowym następuje jego wypełnienie.

W naszej przychodni stosujemy urządzenie Endopilot Comfort plus które pozwala mechanicznie opracować oraz wypełnić kanały zęba poprzez termoplastyczne skondensowanie gutaperki oraz szczelne wypełnienie kanałów płynną gutaperką.