Perfect-Dent Przychodnia Stomatologiczna

Perfect-Dent Przychodnia Stomatologiczna

Dotacje Unijne

Przetarg rozstrzygnięty

31 sierpnia 2011

W związku z realizacją projektu pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI „PERFECT–DENT” PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA LEK. STOM. BARTŁOMIEJ FAMULSKI POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNEGO UNITU STOMATOLOGICZNEGO ORAZ URZĄDZENIA ENDOPILOT.

wyłoniono dostawcę usługi:

Stern Weber Polska

Pobierz informacje o wyborze oferenta

Zapytanie ofertowe

13 lipca 2011

W związku z realizacją projektu pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI „PERFECT–DENT” PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA LEK. STOM. BARTŁOMIEJ FAMULSKI POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNEGO UNITU STOMATOLOGICZNEGO ORAZ URZĄDZENIA ENDOPILOT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.6. „Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw” Oś Priorytetowa III :Gospodarka , innowacyjność , przedsiębiorczość.

Pobierz dokument przetargowy